۲ فروردین ۱۳۹۵

خبر فوری - چند انفجار شدید در فرودگاه بلژیک بوقوع پیوست

خبر فوری
تلویزیونهای العربی والجزیره مستقیم از بلژیک گزارش کردند که
حدود یکساعت قبل چند انفجار شدید در فرودگاه بلژیک بوقوع پیوست 
گفته شد که انفجار اول عملیات انتحاری بوده است

شاهدان عینی نقل کردند که قبل از وقوع انفجار صدای شعارهائی بزبان عربی وهمزمان رگبار سلاح اتوماتیک شنیده شد
از هویت حمله کننده کان اطلاعی در دست نیست ولی تفسیر زیادی این حادثه را به دستگیری صلاح عبدالسلام مرتبط میدانندکه هفته گذشته در بلژیک بازداشت شد
تاکنون یعنی ساعت 10 صبح تعداد13 کشته وبیش از 35 مجروح اعلام شده است که یک پلیس نیز در میان کشته شدگان میباشد 
گفته میشود این انفجار در نزدیک یک شرکت هواپیمائی آمریکائی بوقوع پیوست
پلیس حالت اصظراری وفوری در سراسربلژیک  اعلام کرده است
در عین حال اطراف فرودگاه را بصورت زمینی وهوائی محاصره نموده است کلیه پروازها منتفی وپلیس در حال خالی کردن کامل فرودگاه میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر