۱۶ تیر ۱۳۹۶

«آتش به اختیار» - با وجود این‌که خامنه‌ای از آن فرمان «آتش به اختیار» عقب‌نشینی کرد، اما این مسأله هم‌چنان در باندهای رژیم بالا می‌گیرد. چرا اینطور است؟

«آتش به اختیار» -  با وجود این‌که خامنه‌ای از آن فرمان «آتش به اختیار» عقب‌نشینی کرد، اما این مسأله هم‌چنان در باندهای رژیم بالا می‌گیرد. چرا اینطور است؟

گفتگو با محمد علی توحیدی- 9تیر 1396
 
سؤال: این هفته شاهد تلاش و کوشش هموطنانمان و اشرف‌نشانها ـ چه در داخل و چه در خارج میهن ـ برای برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در روز شنبه 10تیر بودیم. از یک طرف هم شاهد بالا گرفتن تشتت و بحران در درون رژیم هستیم. با وجود این‌که خامنه‌ای از آن فرمان «آتش به اختیار» عقب‌نشینی کرد، اما این مسأله هم‌چنان در باندهای رژیم بالا می‌گیرد. چرا اینطور است؟ 
محمدعلی توحیدی: گردهمایی بزرگ مقاومت و تکاپوی هموطنانمان و اشرف‌نشانها برای این واقعه بزرگ و از طرف دیگر وضعیت بحرانی رژیم، دو روی سکة یک واقعیت هستند. از یک طرف استحکام، پیشروی، تلاش و کوشش و تهاجم در صفوف مقاومت و از طرف دیگر بحران و تشتت و شقه در رژیم آخوندی که از یک قطب‌بندی واقعی حکایت می‌کند. در روزها و هفته‌های قبل، این قطب‌بندی خیلی بارز شده؛ ولی در طول یک سالی که پشت سر گذاشتیم، این قطب‌بندی هر چه بیشتر خودش را نشان داد.
در خصوص بحرانی که در داخل رژیم هست، خامنه‌ای در نمایش عید فطر رژیم، یک نوع عقب‌نشینی از آن فرمان آتش به اختیار داشته است؛ ولی با وجود بالا گرفتن بحران و تشتت در داخل رژیم، واقعیت امر این است که این عقب‌نشینی و جمع‌وجور کردن آن آتش به اختیار، از ترس همین قطب‌بندی بود که به آن اشاره می‌کنیم. این عقب‌نشینی از ترس مقاومت، از ترس بروز وقایع و اعتراضات خیابانی و خیزشهایی است که در این شقه بالا بگیرد؛ نه این‌که مثلاً بخواهد جلو روحانی کوتاه بیاید و عقب بنشیند.
خامنه‌ای در همان صحبت با لباس شخصیها، نیروهای افراطی و بنیادگرا و بسیجیهای خاص سیستم ـ البته با خراب کردن کلمات تحت عنوان نیروهای انقلابی و از این چیزها ـ جملاتی به کار برد که سه سرتیتر داشت:
 باید شما بیش از بقیه مراقب نظم کشور باشید. 
مراقب آرامش کشور باشید .
 مراقبت سوء‌استفاده دشمنان باشید.
 یعنی فلسفه این عقب‌نشینی را خیلی واضح توضیح داد.
تا جایی که به تصفیه حسابهایش با روحانی برمی‌گردد، اتفاقاً در همان صحنه، مداحش را آورد و به جان روحانی انداخت. بر سر سند 2030یونسکو، برجام و این‌که تو رئیس شده‌یی و فکر نکنی خبریه، اینها طعمه تو است، خیلی صحنه عجیب و غریبی ایجاد کرد! یعنی با روحانی تصفیه حساب کرد؛ اما عقب‌نشینی در برابر او نبود؛ بلکه از ترس مردم و اعتراضات مردمی بود که مجبور شد یک کمی خودش را جمع‌وجور کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر