۱۹ بهمن ۱۳۹۶

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت دوم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت دوم)


آخوند جنایتکار جنتی-

اعتراف احمد جنتی درتلویزیون حکومتی به‌اینکه آخوندهای ریز و درشت

درزمان شاه، هرگز درد مردم را نداشته و دنبال مخالفت با رژیم ستم‌شاهی نبوده‌اند!

بخشی از گفتگوی برنامه شناسنامه با [جنتی] که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشرشده:
شناسنامه: … آیا فعالیت ضد رژیم پهلوی از بدو آشنایی با [خمینی] بود یا قبل از آن بود؟
جنتی: از بدو آشنایی با [خمینی] بود چراکه قبل از آن کسی جرات سخن گفتن نداشت. خفقان به اندازه ایی بود که بزرگ‌تر از ما چه از علما و چه غیر علما جرات سخن گفتن نداشتند و می‌ترسیدند بنابراین هیچ گونه فعالیت ضد رژیمی وجود نداشت
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، موسوم به تسنیم ۲۵مهر۱۳۹۳
انقلاب به سرقت رفته بهمن57
[توضیح اینکه: زندگی سیاسی خمینی هم تا سن ۶۰سالگی در سکوت و سازش کامل با دیکتاتوری‌های رضاشاه و محمدرضاشاه و سکوت تأییدآمیز نسبت به کودتای استعماری علیه مصدق بزرگ سپری گردیده بود، شهرت وی زمانی آغاز شد که در سال‌های اول دهه۴۰، زمانی‌که شاه دریک مانور تحمیلی تصمیم گرفت به زنان اجازه شرکت در انتخابات را دهد، خمینی به دفاع از «نظام ارباب رعیتی» و «مخالفت علیه برخورداری زنان از حق رأی» برخاست و به همین سبب در آبان سال۴۳ به ترکیه تبعید شد.]
لینک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر