۳ اسفند ۱۳۹۶

بیانیه‌ سایت مجذوبان نور: برنامه‌ریزان امنیتی کشور رفتارشان به‌گونه‌یی نباشد که جامعهٴ درویشی را از مشی صلح‌طلبانه پشیمان نمایند

بیانیه‌ سایت مجذوبان نور: برنامه‌ریزان امنیتی کشور رفتارشان به‌گونه‌یی نباشد که جامعهٴ درویشی را از مشی صلح‌طلبانه پشیمان نمایند

سایت مجذوبان نور وابسته به دارویش درباره درگیرهای روز سه‌شنبه اول اسفند دراویش با مآموران سرکوبگر انتظامی طی بیانیه‌یی ازجمله اعلام کرد اقدامات خشونت‌آمیز و به‌کار بردن سلاح از سوی ضابطین دادگستری و برخورد قهرآمیز و حمله به جمع دراویش و ضرب ‌و شتم شدید و توهین و فحاشی به آنها در حین بازداشت، انتساب اتهامات بی‌پایه و اساس به دستگیرشدگان، بی‌رحمی و رفتار قلدرمآبانه و شقاوت بیش از حد؛ هشدار و زنگ خطری‌ست برای دولتمردان کشور و جامعه درویشی... برنامه‌ریزان امنیتی کشور باید به این نکته توجه نمایند که رفتارشان به‌گونه‌یی نباشد که جامعه درویشی را از مشی صلح‌طلبانه پشیمان نمایند و به اجبار آنها را وادار به واکنش‌هایی نمایند که با اصول اعتقادی آنها در تعارض است.... بر اساس آموزه‌های درویشی همه‌‌ی درویشان از هر گونه تنش و ایجاد بحران در جامعه پرهیز می‌کنند اما این بدان معنا نیست که حقوق حقه‌ی خود را نادیده بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر