۱۷ تیر ۱۳۹۶

گردهمآیی مقاومت ایران در پاریس 2017ویلپنت نشانه تغییر دوران وتغییر رژیم

گردهمآیی مقاومت ایران در پاریس  2017ویلپنت  نشانه تغییر دوران وتغییر رژیم


 در یکی دیگر از برنامه های ایران آزاد با شما هستیم. گردهمایی که همچنان در رسانه های جهان مطرح است و در داخل ایران هم امیدها و شورهای بسیاری ایجاد کرده است. و بطور خاص در درون رژیم هم ولوله انداخته است   این که با این گردهمایی چه اتفاقی افتاد؟  آیا اصلا این گردهمایی […]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر