تصویب لایحه تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی در کنگره آمریکا

لايحة دوحزبي براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه رژيم آخوندي و نامگذاري تروريستي سپاه پاسداران با 419رأی مثبت در برابر تنها 3رأی منفی به تصویب رسید