۳ مرداد ۱۳۹۶

مهین لطیف 5 سال زندانی دهه 60 : وقتی برای ملاقات برادرم رفتیم رو به او گفتم زودتر بیرون بیا که برویم آنطرف به من گفت من بیرون نمی آیم من #اعدام می شوم...


مهین لطیف 5 سال زندانی دهه 60 : وقتی برای ملاقات برادرم رفتیم رو به او گفتم زودتر بیرون بیا که برویم آنطرف به من گفت من بیرون نمی آیم من #اعدام می شوم...


Direct message

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر