۲۲ تیر ۱۳۹۶

گردهمائی اول ژوئیه 2017پاریس ویلپنت ادامه برنامه ها کلیک کنید وببینید

گردهمائی اول ژوئیه 2017پاریس ویلپنت ادامه برنامه ها کلیک کنید وببینید

قسمت دیگرسخنرانی گردهمائی  را اینجا کلیک کنید وفلیم ها را ببینید

گردهمائی بزرگ ایرانیان اول ژوئیه 2017پاریس- لینک های سخنرانی های مختلف کلیک کنید وهرکدام را ببینید


گردهمایی پاریس – سخنرانی الس ان هوف
02:48
الس وان هوف-نائب رئیس کمیسون حقوق اجتماعی پارلمان بلژیک از سوی هیأت پارلمان بلژیک مایلم بگویم که ما بسیار خوشحال هستیم وتحت تاثیر قرار گرفتهایم که دراین گردهمایی بزرگ امروز، با شما هستیم. ما از این فرصت برخوردار بودیم که در دسامبر گذشته با خانم مریم رجوی وقتی در بروکسل بودند، دیدار کنیم. من و

گردهمایی پاریس – سخنرانی ماریا کاندیدا المیدا
00:54
ماریا کاندیدا المیدا، معاون دادستان کل دادگاه عالی پرتغال  عصر همگی شما بخیر. من ماریا کاندیدا از پرتغال هستم، درودهایم را امروز از قلب ویلپنت به‌همراه ۱۰۰ هزار عاشق آزادی به همة خواهرانم در ایران می‌فرستم که ۳۹ سال است برای حقوق پایه‌یی خود مبارزه می‌کنند و پیامی از امید به‌همراه دارم: بعد از پیروزی

گردهمایی پاریس – سخنرانی ماریا النا الوردین
00:31
ماریا النا الوردین – رئیس فدراسیون جهانی حقوقدانان زن، من حمایت رئیس فدراسیون جهانی حقوقدانان زن، در سراسر جهان را از خانم رجوی و مبارزه وی برای آزادی در ایران آوردهام. میخواهم یک پیام قوی بفرستم به زنان و دخترانی که هم اکنون در سراسر ایران ما را میبینند، ما با شما هستیم و برای

گردهمایی پاریس – سخنرانی رانجانا کماری
03:29
رانجانا کماری – مبارز حقوق زنان از هند خواهران و برادران و مردم جنگندة ایران، درود ما بر شما بخاطر نبردی که شما در آن بپا خواستید تا آزادی ایران را بدست بیاورید. ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم. ما بار دیگر اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم. ما معتقدیم که آلترناتیو

گردهمایی پاریس – سخنرانی میشل دو ووکولور
03:14
میشل دو ووکولور – نمایندة مجلس ملی فرانسه از جنبش جمهوری به‌پیش خانمها و آقایان ایرانی عزیز، حضار محترمی که در اینجا گردهم آمده‌اید تا از هدف والای ایرانی آزاد حمایت به‌عمل بیاورید، شما را به عنوان نماینده‌ای از اکثریت جدیدی که فرانسویان در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهان آن شدند مخاطب قرار می‌دهم ، و همراه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر