۷ تیر ۱۳۹۶

هولوكاست67- در يك بند از 175 نفر فقط 15 نفر زنده ماندند

هولوكاست67- در يك بند از 175 نفر فقط 15 نفر زنده ماندند

 27 ژوئن 2017
 maniranam survivor
از كل سه بند در زندان فقط سه اتاق مانده بوديم!

Media


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر