۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهم وفوری سایت وابسته به ولی فقیه نوشت خان طومان سقوط کرد همراه با اعتراف به شکستهای افتضاح آمیز      جهان اسلام یکی از سایتهای ولی فقیه در رابطه با

              خان طومان نوشت: 

       

 با ن    

خان طومان تک تیر انداز های خوبی مستقرن - یکی از

 بهترین فرمانده منطقه ها هم رفته یا داره میره اونجا


منطقه شهری هم دست ماست و این عالیه

ولی اگه از دست بدیمش خدای ناکرده باید حالا حالا ها از

 اتوبان و فوعه و کفریا چشم پوشی کنیم که

 افتضاحه

بعد نوشت 

خان طومان سقوط کرد

مسلحین در خانطومان


منتظر افتضاحات بیشتر هم باشید بهای خون های

 ریخته شده کودکان سوری را باید بپردازید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر