۷ تیر ۱۳۹۴

خامنه اي جزئيات فضاحت جاسوسي وكنترل ونصب شنود در دفتر ومحل نشستهاي روحاني توسط مافياي بيت خامنه اي

خامنه اي به هيچ كس اعتمادي ندارد چون پشمي در كلاهش نيست ونميتواند با فرمان يا نصيحت يا...مهار كند  با كنترل وشنود ميخواهد اوضاع را براي روز مبادا تحت كنترل داشته باشد كه رفسنجاني وروحاني فرش را از زير پاي خامنه اي نكشند
روحاني ورفسنجاني هم به خامنه اي وبيتش اعتماد ندارند بخصوص بعد از اينكه در دفتر مطهري بچه مطهري شنود كشف كردند كه كار بيت خامنه اي ووزارت اطلاعات موازي طائب و...بوده است  بي اعتمادي جاسوسي وشقه وجنگ گرگها در راس نظام سبب شده كه عليه هم بپا وجاسوس وشنود بگمارند اين امر سيستم رئيس جمهورخامنه اي را وا داشت تايك بار دستگاه را از بالاترين سطح مورد چك امنيتي قرار دهند.
آخوند علوي تيمي از معاونت فني اطلاعات را مأمور اين كار ميكند. اين تيم در تحقيقات در دفتر كار روحاني كشف ميكنند كه دستگاههاي بسيار پيشرفته بي سيمي استراق سمع در سه نقطه دفتر حسن روحاني كارگذاشته شده است.  اين دستگاهها استراق سمع كه صرفا شنود صوتي بوده و نه تصويري را حتي دستگاههاي پارازيت مختل کننده هم امکان اختلال ايجاد کردن در آن  را نداشته اند.
مأموران وزارت اطلاعات در ادامه پيگيري بكلي سري متوجه مي شوند اين دستگاههاي شنود پيم هاي خود را به يک دستگاه گيرنده ثابتي ميفرستد كه در پشت بام يكي از ساختمانهاي بيت خامنه اي در خيابان فيروز در مجاورت خيابان پاستور و خيابان فلسطين که دقيقا در ضلع غربي دفتر رياست جمهوري و ضلع شرقي محل اقامت آيت الله خامنه اي واقع شده است.
در پيگيريهاي وزارت اطلاعات مشخص ميشود كه اين شنود را “دفتر ويژه خامنه اي“ به رياست علي اصغر حجازي با همكاري حسين طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه در دفتر حسن روحاني تعبيه كرده اند و افراد بسيار معتمد خامنه اي و حجازي اين شنود را دريافت و گزارش آنرا براي خامنه اي تهيه ميكنند.
حسن روحاني با آخوند علوي در ملاقات با خامنه اي كه علي اصغر حجازي هم حضور داشته، اسناد و مدارك اين شنود را به خامنه اي ارائه ميكنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر