۱۵ اسفند ۱۳۹۶

اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی سهیل عربی

اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی سهیل عربی

زندانی سیاسی سهیل عربی از روز دوشنبه ۱۴اسفند ماه؛ دست به اعتصاب‌غذای خشک زده است.
این زندانی در پیامی از زندان خطاب به رژیم  آخوندی از جمله گفته است:
حقوقم را نقض کردید؛گذشتم. دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم. بعید می‌دانم که بیش از دو روز دیگر زنده بمانم. نه آب و نه خوراک و نه حتی اجازه می‌دهم که سرم تزریق کنند. من باید ۷شهریور مطابق قوانین آزاد می‌شدم ولی هنوز محبوسم و حتی از حقوق خود مثل تخت و تفکیک جرایم طبق آیین‌نامه سازمان زندانها محروم می باشم و مثل سایر زندانیان سیاسی محکومیت حبسم را در بند زندانیان عادی که بعضاً توسط رژیم تحریک به اذیت و آزار ما می شوم؛ هستم.
پس از آمدن به زندان تهران بزرگ بیش از ۳مرتبه تهدید به مرگ و تجاوز شدم و به سختی از خود دفاع می‌کردم. افسران نگهبان؛ زندانیان تحریک شده و یا پرستار بهداری به خود اجازه می‌دهند که به ما توهین کنند و وقتی پاسخ می‌دهم به ما می‌گویند حسن اخلاق داشته باشید.
جرم ما این است که نمی‌توانیم در برابر ظلم سکوت کنیم.
حال که آزادم نمی‌کنید و نمیگذارید که در کنار دوستانم هم‌چون آرش یا منوچهر که حرفم را می‌فهمند؛ زندگی کنم؛ دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر