۱۳ فروردین ۱۳۹۶

خامنه ای وتاکتیک های نسنجیده و بی نتیجه سالیان - چهارم اتکا به روستاییان و مناطق حاشیه شهری

خامنه ای وتاکتیک های نسنجیده و بی نتیجه سالیان - چهارم اتکا به روستاییان و مناطق حاشیه شهری


حمایت خامنه‌ای از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با این دیدگاه صورت گرفت که پایگاه از کف رفتهٔ حکومت در جامعهٔ شهری را به روستا‌ها و مردمی که تازه از روستا‌ها به حواشی شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند انتقال دهد. اما خامنه‌ای متوجه نبوده و نیست که حمایت خریده شده توسط پول‌پاشی و صدقه‌دهی صرفا به میزان پولی که ماهانه دریافت می‌شود یا مقطع دیدار مسئولان و پرداخت‌های به نامه‌ها و عریضه‌ها وابسته است.

روستاییان ایرانی به دلیل تخصص پایین‌تر و دسترسی کمتر به نهادهای دولتی و جمعیت رو به کاهش (حدود سی درصد) نقشی تعیین‌کننده در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ندارند. حکومت دینی تنها می‌تواند از فقر و بیکاری در میان آنها برای استخدام نیرو در نیروهای نظامی و لباس شخصی و حوزه‌های علمیه استفاده کند و نه بیشتر.

واردات فراورده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر میلیون‌ها روستایی را از کار بیکار کرده و زمینه را در میان آنها برای ورود به بخش‌های نظامی و تبلیغاتی آماده‌تر کرده است. روستاییان ایرانی که قرن‌ها از دسترنج خویش روزی می‌خوردند اکنون باید چشم به دستان حکومت داشته باشند.

دسته‌ای از آنها به علت فقر و بیکاری در فضای عموی و سیاسی تنها نقش پیچ و مهره‌های ماشین سرکوب را بازی می‌کنند و نه ژنرال‌های جنگ نرم، انتظاری که خامنه‌ای از برخی از آنها دارد. به همین علت خامنه‌ای از جنگ نرم دشمن شکایت می‌کند، در حالی که وی با در اختیار داشتن نیروی نظامی و شبه‌نظامی و انتظامی کافی هیچ گاه از عدم توانایی در سرکوب فیزیکی شکایت نکرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر